1. Pradžia
 2. /
 3. Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Picų užsakymo į namus ar biurą interneto svetainėje foxypizza.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės:

 1. Šios picų užsakymo į namus ar biurą interneto svetainėje foxypizza.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai picų užsakymas atliekamas interneto svetainėje foxypizza.lt.
 2. Picų pardavimo ir pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Force Group LT“ (kodas Juridinių asmenų registre 305672567), Palangos g. 2-18, LT-01117 Vilnius, picerijos adresas Šilutės pl. 16B, Klaipėda
 3. Picų užsakymas į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga interneto svetainėje foxypizza.lt (toliau – picų užsakymas) priimami Klaipėdos mieste.
 4. Maisto užsakymo sąlygos:

4.1. Minimali užsakymo suma – 6,99 Eur (po suteiktų nuolaidų).

4.2. Minimali užsakymo suma naudojantis nemokamu pristatymu –10 Eur (po suteiktų nuolaidų).

4.3. Maisto pristatymo paslaugos mokestis – 2,50 Eur. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

4.4. Picerijos darbo laikas darbo dienomis 10 – 23 val., savaitgaliais 10 – 24 val.. Užsakymai įprastai pristatomi valandos bėgyje, pristatymo laikui didėjant įprastai pranešame nurodytais kontaktais. Užsakymai pristatymui priimami iki 22:30 val. darbo dienomis ir iki 23:30 savaitgaliais.

4.5 Produktai gali skirtis nuo pateiktu nuotraukose.

 1. Užsakymo procesas:

5.1 Vartotojas gali nutraukti užsakymo vykdymą bet kuriuo užsakymo metu, iki apmokėjimo.

5.2 Vartotojui atlikus užsakymą, apmokėjimo patvirtinimą bei gavus  užsakymo patvirtinimą, Vartotojas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo.

5.3 Foxy Pizza pasilieka teisę nevykdyti užsakymų Vartotojui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.

5.4 Vartotojas atsako už pateiktų duomenų tikslumą.

 1. Atsiskaitymo už maisto užsakymą būdai:

6.1. grynaisiais pinigais užsakyto maisto pristatymo metu;

6.2. naudojantis el. bankininkyste (OPAY mokėjimo paslauga) per bankus: „Danske“, DNB, Medicinos, „Nordea“, SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių banką);

6.3. banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakyto maisto pristatymo metu.

 1. Pirkėjui, už picų užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (OPAY mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.
 2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų picų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakytų picų nurodytoje pristatymo vietoje.
 3. Pirkėjas turi teisę pateikti picų užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
 4. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
 5. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
 6. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.
 7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

14.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

14.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

14.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;

14.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

14.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;

14.6. dėl interneto svetainės foxypizza.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

14.7. dėl elektroninės bankininkystės (OPAY mokėjimo sistemos) gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

14.8. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

 1. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 14.1-14.8 punkte nurodytų sąlygų.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti, laikoma, kad pirkėjas besąlygiškai sutiko su visomis Picų užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.
Meniu